Wie zijn we 

Accomodata is een IT-bedrijf gefocussed op het implementeren van bedrijfstoepassingen, webshops en POS-systemen.

Wij richten ons vooral naar kleine en middelgrote bedrijven in Vlaanderen en Wallonië.

Onze missie bestaat erin het volledige potentieel van onze klanten te helpen bereiken.

Wij halen dit resultaat door in  de (e)-bedrijfsprocessen te optimaliseren voor een geïntegreerde bedrijfsvoering. Daarna zetten we krachtige flexibele toepassingen neer, die zorgen voor een hoog terugverdieneffect.

Accomodata staat garant voor een correcte implementatie.

Ook na de ingebruikname bent u verzekerd van een continue ondersteuning. We ageren graag als uw lange-termijn-externe IT-partner!

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Mensen werken voor mensen

Bij Accomodata zijn we ervan overtuigd dat een gestructureerde maar toch klantvriendelijke projectaanpak dé succesformule is voor het slagen van uw softwareproject.

We merken dat eenmanszaken en kleine organisaties vaak 'hands-on' wensen te werken, waarbij module per module in gebruik wordt genomen.

Grotere en meer complexe organisaties hebben eerder baat met onze methodologie die op project-fasen is gebaseerd.

Afhankelijk van de projectgrootte en complexiteit stellen we dus een passende aanpak voor, zodat we samen met de klant, in elke situatie, op een efficiënte manier, het project onder controle houden én de gewenste resultaten bereiken.

Samenwerken én de dingen gedaan krijgen

Accomodata is geörganiseerd in multidisciplinaire projectteams (sterstructuur) wat een vlotte kortlijnige communicatie met onze klanten garandeert. Deze multidiciplinaire benadering is niet nieuw, maar is de voorbije jaren erg succesvol gebleken in IT-projecten waar communicatie en continuë project-deelopleveringen belangrijk zijn.

Onze projectteams zijn samengesteld uit een team van verschillende experts uit verschillende vakgebieden.

De gecombineerde kennis (sector, functioneel domein, technisch) van onze specialisten wordt vanuit verschillende invalshoeken ingezet om uw project succesvol te realiseren!

Odoo tekst en afbeelding blok