Cookiebeleid

1. DEFINITIES

Cookiebeleid     Onderhavige policy betreffende het gebruik door Accomodata van Cookies en elke gebeurlijke wijziging of aanpassing daarvan door Accomodata.

 

Gebruiker          De natuurlijke of rechtspersoon die de Website bezoekt.

 

Accomodata     Accomodata bvba, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder                             het nummer 0644.829.373, RPR Gent, Afdeling Oudenaarde;
                           Tel: +32 55 21 80 07
                           info@accomodata.be

Website             De aan de domeinnaam www.accomodata.be verbonden actieve website.

2. AANVAARDING EN WIJZIGING

2.1. Door op het publieke en/of privaat gedeelte van de Website – inclusief de via de Website ter beschikking gestelde inhoud (zoals - maar geenszins beperkt tot - de via de website aangeboden links) – te surfen nadat u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van cookies of technologieën met eenzelfde functionaliteit (web beacons, flash cookies, HTML5-local storage, javascript, etc.) door Accomodata, erkent u onderhavig Cookiebeleid te hebben gelezen, het te begrijpen en verklaart u er zich mee akkoord.


2.2. Accomodata houdt zich het recht voor om dit Cookiebeleid zonder voorafgaande individuele verwittiging te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig nazicht te doen van deze policy.

3. WAT ZIJN COOKIES?

3.1. Cookies zijn kleine en eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet, smartphone of elk ander toestel waarmee u op het internet surft geplaatst worden en dit van zodra u de Website bezoekt.

Elke cookie heeft een unieke code maar bevat geen persoonsgegevens. Cookies laten dus niet toe om de gebruikers van onze Website te identificeren. Op basis van de unieke cookie code kan uw browser herkend worden tijdens uw bezoek aan de Website (“session cookie”) of wanneer u de Website op een later tijdstip bezoekt (“permanente cookie”).

Daarnaast maakt Accomodata ook geregeld gebruik van technologieën met eenzelfde functionaliteit als cookies, zoals bijvoorbeeld web beacons, flash cookies, HTML5-local storage, javascript, e.d., minstens houdt Accomodata zich het recht voor om dergelijke technologieën zonder voorafgaande verwittiging te gaan gebruiken mocht zij daar vandaag nog geen gebruik van maken.

 

3.2. We onderscheiden de volgende cookies:

  • Noodzakelijke cookies: cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

  • Functionele cookies: c ookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren

  • Performantie cookies: cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de gebruiker

  • Third party cookies: cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.

Indien u meer informatie wenst over verschillende soorten, het gebruik en het nut van cookies kan u tevens terecht op de volgende website http://www.allaboutcookies.org/

4. WAAROM GEBRUIKT ACCOMODATA COOKIES?

Het gebruik van cookies laat Accomodata toe om uw gebruikservaring te optimaliseren en het verkeer op de Website te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen (gebruikersnaam, wachtwoord, taalkeuze, etc.) bewaren zodat u deze bij een bezoek aan onze Website niet telkens opnieuw hoeft in te geven. 

Cookies maken uw interactie met onze Website eenvoudiger en sneller en helpen u als Gebruiker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen en pagina’s van de Website. 

5. WELKE COOKIES EN TECHNOLOGIEËN MET EENZELFDE FUNCTIONALITEIT GEBRUIKT ACCOMODATA?

Accomodata gebruikt de volgende Cookies:

Naam Doel Domein Geldigheid

_ga

Onderscheid gebruikers

.accomodata.be

2 jaar

_gid

Onderscheid gebruikers

.accomodata.be

2 maand

_gat

Registratie gebruiker tijdens sessie

.accomodata.be

1 maand

session_id

Registratie gebruiker tijdens sessie

www.accomodata.be

Tot einde sessie

website_lang

Registratie taalvoorkeur gebruiker

www.accomodata.be

Tot einde sessie

PREF

Advertenties

.youtube.com

1 jaar

GPS

Tracking

.youtube.com

1 maand

YSC

Embedded video’s van Youtube

.youtube.com

Tot einde sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Meten bandbreedte YouTube

.youtube.com

8 maanden

Voor de door ons gebruikte third party cookies verwijzen wij u graag naar de Cookiebeleid van betreffende instanties. Als Gebruiker erkent u dat Accomodata geen invloed kan uitoefen op de inhoud van deze policies, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES WEIGEREN EN COOKIES VERWIJDEREN

Via uw browserinstellingen (in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’) kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk ogenblik de reeds op uw toestel geïnstalleerde cookies verwijderen. Vindt u dit niet onmiddellijk terug, dan adviseren wij u om daartoe de ‘Help-functie’ van uw browser te consulteren. Afhankelijk van de door u gehanteerde browser kunnen de volgende links meer duidelijkheid verschaffen:

  • Microsoft Internet Explorer

  • Google Chrome

  • Mozilla Firefox

  • Safari

Indien u het gebruik van cookies weigert erkent u dat dit gevolgen kan hebben voor uw gebruik van de website. Mogelijk kan u dan bepaalde functies van de Website niet langer gebruiken.